Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016. Muutokset koskevat huhtikuun alusta kertyviä vuosilomia (lomanmääräytymisvuosi 1.4.2016–31.3.2017). Siten käytännössä vaikutukset näkyvät vasta vuonna 2017. Yritysten on kuitenkin hyvä muistaa, että kesä 2016 ja talvi 2016–2017 mennään vielä vanhoilla määräyksillä.

 

Vuosiloman kertyminen perhevapaiden ajalta

Lomaa kertyy jatkossa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana enintään kuuden kuukauden ajalta, kun nykyisin lomaa kertyy näiden vapaiden koko ajalta.

 

Lomalla sairastumisen omavastuu

Jos työntekijällä on oikeus yli 4 viikon eli 24 arkipäivän (ma–la) vuosilomaan ja hän sairastuu vuosilomansa aikana, koskee häntä jatkossa kuuden lomapäivän omavastuu. Mikäli työkyvyttömyys jatkuu kauemmin kuin kuuden lomapäivän ajan, syntyy työntekijälle oikeus saada nämä omavastuun jälkeiset vuosilomapäivät siirrettyä myöhempään ajankohtaan.

Verohallinnon tiedote, 15.2.2016

Muutosten ilmoittaminen sähköisesti kaupparekisteriin ja Verohallinnon rekistereihin laajenee 24.2.2016. Sähköiset ilmoitukset tehdään PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa.

Sähköisen muutosilmoituksen tekijällä on oltava suomalainen henkilötunnus ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Sähköistä ilmoitusta tehdessä käsittelymaksu maksetaan sähköisessä palvelussa.

Mitä muutoksia voi nyt ilmoittaa sähköisesti?

Sähköisessä palvelussa voi ilmoittaa kaikkien yleisimpien yritysmuotojen osoite- ja yhteystietojen muutokset.

Osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, vakuutusosakeyhtiö, julkinen vakuutusosakeyhtiö, keskinäinen vakuutusosakeyhtiö ja julkinen keskinäinen vakuutusosakeyhtiö voivat ilmoittaa yhtiöjärjestysmuutoksen.

Osuuskunta, osuuspankki ja säästöpankki voivat ilmoittaa sääntömuutokset. Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt voivat ilmoittaa yhtiösopimusmuutoksen.

Sähköisen muutosilmoituksen voi tehdä kaikista yhtiöjärjestykseen sisältyvistä asioita, joista tehdään rekisterimerkintä sisältäen muun muassa toiminimi, rinnakkaistoiminimi, toimiala ja kotipaikka.

Osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö ja asunto-osakeyhtiö voivat tehdä pääomailmoitukset. Kun vastaanottavana yhtiönä on osakeyhtiö, niin tytäryhtiösulautuminen ja tavallinen sulautuminen voidaan ilmoittaa sähköisesti.

Yrityksen edustajien muutoksen sekä toiminimi, rinnakkaistoiminimi ja aputoiminimi ilmoituksen voivat tehdä kaikki yhteisömuodot, jotka voivat tehdä sähköisen muutosilmoituksen.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi tehdä lopettamisilmoituksen kaupparekisteriin.

Kaikki aiemmin mainitut yritysmuodot voivat ilmoittaa muutoksen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin. Lisäksi Verohallinnolle voidaan ilmoittaa uusi päätoimiala.

Yritysten ja yhteisöjen on ilmoitettava muutoksista ja ohjeet ilmoittamiseen löytyvät PRH:n verkkosivuilta (www.prh.fi/), Verohallinnon verkkosivuilta (www.vero.fi/), joista linkitetään PRH:n ja Verohallinnon yhteiselle verkkosivustolle, ytj.fi:hin (www.ytj.fi/).

Lähde: vero.fi

Rakentamisen tiedonantomenettelyä helpotetaan vuodenvaihteessa. Jatkossa urakkailmoituksia täytyy antaa harvemmin, eikä enää jokaiselta työmaalta erikseen. Myös pakollisia ilmoitustietoja on vähemmän. Tiedot voi kuitenkin halutessaan ilmoittaa kuten tähän asti.

1.1.2016 voimaan astuvat muutokset

Ilmoituksen urakoista

Kunkin kuukauden tiedot täytyy ilmoittaa viimeistään kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.  Maaliskuussa 2016 annettavat tammikuun 2016 ilmoitukset urakoista voi halutessaan ilmoittaa seuraavasti:

 

Vapaaehtoisiksi muuttuvat ilmoitustiedot

Yllämainittujen muutosten lisäksi osa pakollisista ilmoitustiedoista muuttuu vapaaehtoiseksi.

 

Lähde: Verohallinnon tiedote, 9.12.2015

Arvonlisäverotuksessa sovellettavan vähäisen liiketoiminnan euromääräiset rajat nousevat vuodenvaihteessa. Arvonlisäverottoman toiminnan raja nousee 8 500 eurosta 10 000 euroon ja veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja 22 500 eurosta 30 000 euroon.

Yrittäjä tai yritys joutuu ensi vuoden alusta maksamaan arvonlisäveroa, jos tilikauden liikevaihto ylittää 10 000 euroa. Jos liikevaihto jää 10 000 euron ja 30 000 euron välille, arvonlisäveroon voi saada huojennusta. Uusia rajoja sovelletaan 1.1.2016 tai sen jälkeen alkaviin tilikausiin.

Kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa annettuun lakiin tehdään vastaava korotus eli vuodenvaihteen jälkeen kaikkien yritysten, joiden liikevaihto ylittää 10 000 euroa, on tarjottava käteiskaupassa asiakkaille kuitti. Aikaisemmin raja oli 8 500 euroa.

Lähde: Verohallinnon tiedote, 3.12.2015

Lue lisää

Arvonlisäverottomaan matkailijamyyntiin vahvistettu uusi laki (laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista, 250/20.3.2015) tulee voimaan 1.7.2015.

Uutta lakia (palautusliikelaki) sovelletaan sellaiseen Suomen ja samalla EU:n rajan ylityspaikalla sijaitsevaan palautusliikkeeseen, josta maksetaan arvonlisäveron palautuksia jo matkailijoiden viedessä ostoksia EU:n ulkopuolelle. Lain mukaan luvanvaraista on siis sellainen palautusliiketoiminta, jossa toiminnan harjoittaja valvoo, että matkailijat vievät ostokset pois EU:n alueelta.

Palautusliiketoiminnan toimiluvat myöntää Verohallinto, joka on julkaissut myös asiaa koskevaa ohjeistusta.

Tiedote ja ohje: www.vero.fi