Yrityksiä koskevat veromuutokset:

Uusien, vuosina 2020–2023 hankittujen ja käyttöönotettujen koneiden ja laitteiden hankintamenosta saa verovuosilta 2020–2023 toimitettavissa verotuksissa tehdä kaksinkertaisen eli 50 %:n poiston.

Tulolähdejako poistuu; lakimuutoksen myötä yritysten kaikki toiminta ja tulot kuuluvat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ja tulo verotetaan elinkeinoverolain mukaan. Esimerkiksi asuntojen vuokraustoiminnan voitto on vähennettäävissä elinkoinetoiminnan tappiosta. Maatalous säilyy kuitenkin edelleen itsenäisenä tulolähteenä.

Työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaus laajenee. Jatkossa verovapaata voisi olla myös yrityksen kustantama tutkintoon johtava peruskoulutus, kunhan se tapahtuu työantajan intressissä.

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018. Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullilta Verohallinnon hoidettavaksi, kun on kyse arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen yritysten tekemistä tuonneista. Muiden osalta Tulli hoitaa jatkossakin maahantuonnin arvonlisäverotuksen.

Sähköinen ilmoittaminen tulee pakolliseksi yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa. Vain poikkeussyistä veroilmoituksen voisi antaa paperimuodossa.

Varainsiirtovero poistetaan tilanteissa, joissa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- ja metsätalouden harjoittaja siirtää omaisuutta (kiinteistöjä tai arvopapereja) osakeyhtiöön yritysmuodon muutoksessa.

Erityisellä työntekemispaikalla työskentelyn tilapäisyyden aikaraja on perustapauksissa kaksi vuotta. Raja nostetaan vuonna 2018 kolmeen vuoteen.

Yhteisöjen ennakon täydennysmaksusta luovutaan. Jos yritys haluaa maksaa lisää ennakoita tai saada palautusta, pitää sen aina tehdä näistä pyyntö Verohallintoon. Jos lisäennakko halutaan maksaa ilman korkoseuraamuksia, se on maksettava viimeistään kuukauden kuluttua verovuoden päättymisestä. Yhteisöveron lisäennakon maksuaika siis lyhenee kolme kuukautta eikä sitä voi enää maksaa oma-aloitteisesti.

Varainsiirtovero poistetaan tilanteissa, joissa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- ja metsätalouden harjoittaja siirtää omaisuutta (kiinteistöjä tai arvopapereja) osakeyhtiöön yritysmuodon muutoksessa.

Verkkopalkka – Palkkalaskelmat sähköisesti

Verkkopalkkapalvelulla yrityksesi työntekijät vastaanottavat palkkalaskelmat sähköisesti verkkopankin kautta.

•verkkopalkka on käytettävissä 24 h vuorokaudessa
•se on turvallinen kanava palkkatietojen tarkastelemiseksi
•palkkalaskelma on tarkasteltavissa jopa pari päivää ennen maksupäivää
•palkkalaskelmat arkistoidaan palvelussa 18 kuukautta
•palvelu on maksuton
•ekologinen vaihtoehto

Saat vaihdettua maksutta yrityksesi palkkalaskelmien toimitustavaksi verkkopalkkalaskelman.

Kysy lisää ja siirry digiaikaan!

Kesäisin terveisin

Tuomas Pelttari
tuomas.pelttari@tili-tekno.fi
0400901817

KIRJANPITÄJÄ

Tehtävänkuvaus

Tili-Tekno on palveleva tilitoimisto Pudasjärvellä ja Oulussa. Palvelutarjontamme kattaa yrityksen taloushallinnon koko elinkaaren ajan, aina yrityksen perustamisesta yrityksen myyntiin tai sukupolvenvaihdokseen saakka. Meiltä saat sekä perinteisiä kirjanpidon ja palkkahallinnon palveluja, että nykyaikaisia sähköisen taloushallinnon palveluja, yrityksesi tarpeen mukaan.

 Haemme Tili-Tekno Oy:lle kirjanpitäjää Pudasjärvelle

Kirjanpitäjän tehtävä pitää sisällään nimettyjen pudasjärveläisten ja oululaisten asiakasyritysten kirjanpidon ja palkkahallinnon hoitamista alusta loppuun itsenäisesti. Tehtävään kuuluu olennaisesti asiakaspalvelua ja kirjanpidon työkaluna toimii Tikon-ohjelma. Yrityksen käytäntöihin ja kirjanpito-ohjelmaan annetaan hyvä perusperehdytys ja tämän jälkeenkin sinulla on osaavien kollegoiden ja esimiehen tuki. Työsuhde solmitaan määräaikaiseksi äitiysloman sijaisuudeksi, tämän jälkeen mahdollisuus vakituiseen työsuhteeseen.

Haemme kirjanpitäjää, jolta odotamme seuraavaa:

Tarjolla on hieno mahdollisuus työskennellä pitkät perinteet omaavassa ja alati kehittyvässä yrityksessä. Tili-Teknon organisaatiokulttuuria leimaa välittömyys ja töitä tehdään ahkerasti, mutta pilke silmäkulmassa katse tulevaisuuteen suunnaten. Tutustu meihin lähemmin osoitteessa www.tili-tekno.fi.

Toivottavasti kiinnostuksesi heräsi!

Seuraavaksi haluamme kuulla sinusta. Voit kysyä tehtävästä lisätietoja toimitusjohtaja Lasse Pelttarilta p. 040 750 4577 tai lasse.pelttari@tili-tekno.fi. Lähetä hakemuksesi ja ansioluettelosi kyseiseen osoitteeseen. Hakuaika päättyy 16.9. Työ alkaa sopimuksen mukaan marras-joulukuussa.

Vuoden 2017  verotukseen on tulossa seuraavia muutoksi budjettiesityksen perusteella:

Muutokset vaativat vielä eduskunnan hyväksynnän.