Perhevapaan lomakertymä pienenee, lomalla sairastumiseen omavastuu

Perhevapaan lomakertymä pienenee, lomalla sairastumiseen omavastuu

Julkaistu: 11.3.2016


Vuosilomalaki muuttuu 1.4.2016. Muutokset koskevat huhtikuun alusta kertyviä vuosilomia (lomanmääräytymisvuosi 1.4.2016–31.3.2017). Siten käytännössä vaikutukset näkyvät vasta vuonna 2017. Yritysten on kuitenkin hyvä muistaa, että kesä 2016 ja talvi 2016–2017 mennään vielä vanhoilla määräyksillä.

 

Vuosiloman kertyminen perhevapaiden ajalta

Lomaa kertyy jatkossa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana enintään kuuden kuukauden ajalta, kun nykyisin lomaa kertyy näiden vapaiden koko ajalta.

 

Lomalla sairastumisen omavastuu

Jos työntekijällä on oikeus yli 4 viikon eli 24 arkipäivän (ma–la) vuosilomaan ja hän sairastuu vuosilomansa aikana, koskee häntä jatkossa kuuden lomapäivän omavastuu. Mikäli työkyvyttömyys jatkuu kauemmin kuin kuuden lomapäivän ajan, syntyy työntekijälle oikeus saada nämä omavastuun jälkeiset vuosilomapäivät siirrettyä myöhempään ajankohtaan.