Rakentamisen tiedonantovelvollisuus yksinkertaistuu

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus yksinkertaistuu

Julkaistu: 11.12.2015


Rakentamisen tiedonantomenettelyä helpotetaan vuodenvaihteessa. Jatkossa urakkailmoituksia täytyy antaa harvemmin, eikä enää jokaiselta työmaalta erikseen. Myös pakollisia ilmoitustietoja on vähemmän. Tiedot voi kuitenkin halutessaan ilmoittaa kuten tähän asti.

1.1.2016 voimaan astuvat muutokset

Ilmoituksen urakoista

Kunkin kuukauden tiedot täytyy ilmoittaa viimeistään kohdekuukautta toisena seuraavan kuukauden viidentenä päivänä.  Maaliskuussa 2016 annettavat tammikuun 2016 ilmoitukset urakoista voi halutessaan ilmoittaa seuraavasti:

  • Yritykset voivat ilmoittaa urakoista sopimuskohtaisesti: jos tilaaja käyttää samaa urakoitsijaa usealla työmaalla, tilaaja voi antaa vain yhden sopimuskohtaisen urakkailmoituksen
  • Urakkailmoituksen voi halutessaan antaa ainoastaan urakan alkaessa sekä silloin, kun yritys laskuttaa urakkasopimuksen perusteella eli pelkän toteutumisen perusteella urakkailmoitusta ei tarvitse antaa.

 

Vapaaehtoisiksi muuttuvat ilmoitustiedot

Yllämainittujen muutosten lisäksi osa pakollisista ilmoitustiedoista muuttuu vapaaehtoiseksi.

  • Yhteyshenkilöitä koskevat osoitetiedot muuttuvat vapaaehtoisiksi kaikille.
  • Työmaan sijainti muuttuu sopimuskohtaiseksi tiedoksi urakkatiedoissa.
  • Työntekijästä jonka kotivaltio on muu kuin Suomi, riittää osoitetiedoksi vain kotivaltion osoite. Osoite Suomessa muuttuu vapaaehtoiseksi.

 

Lähde: Verohallinnon tiedote, 9.12.2015