Henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR)

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Tili-Tekno Pelttari Oy / Tili-Tekno Oulu Oy Osoite: Kauppatie 5, 93100 Pudasjärvi / Kauppurienkatu 12, 90100 Oulu Y-tunnus: 2588038-2 / 2008013-2

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Lasse Pelttari 0407504577 lasse.pelttari@tili-tekno.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas) välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Yritys, y-tunnus, yhteyshenkilön nimi (etu- ja sukunimi), laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta ja maa), sähköpostiosoite, puhelinnumero.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Yhtiö ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Reksiteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Asiakkaan tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi.

10. Tarkastusoikeus

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin: lasse.pelttari@tili-tekno.fi

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin: lasse.pelttari@tili-tekno.fi