Sukupolvenvaihdokset

sukupolvenvaihdoksetAutamme yrityksen sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa

Yrityksen sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa yrityksen omistus vaihtuu perhepiirissä tai lähisukulaisten kesken. Tietyin ehdoin sukupolvenvaihdoksessa on saavutettavissa verohuojennuksia; kaupasta saadut tulot saattavat olla täysin verovapaata tuloa yritykseen myyjälle, ja silloin lahjaveroseuraamuksilta voidaan välttyä. Tavallisesti sukupolvenvaihdoksessa käytetään pienempiä kauppahintoja, lahjoituksia ja erilaisia variaatioita näiden väliltä.

Omistajanvaihdoksen suunnitteleminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, mielellään jo vuosia ennen vaihdosta. Ennen omistajanvaihdosta veroseuraamuksia sekä kaupan rahoituksen tarvetta voidaan pienentää esimerkiksi yhtiömuodon muutoksella, osingonjaolla, jakautumisella, omien osakkeiden hankkimisella sekä suunnatulla osakeannilla.