Veromuutokset 2020

Veromuutokset 2020

Julkaistu: 2.1.2020


Yrityksiä koskevat veromuutokset:

Uusien, vuosina 2020–2023 hankittujen ja käyttöönotettujen koneiden ja laitteiden hankintamenosta saa verovuosilta 2020–2023 toimitettavissa verotuksissa tehdä kaksinkertaisen eli 50 %:n poiston.

Tulolähdejako poistuu; lakimuutoksen myötä yritysten kaikki toiminta ja tulot kuuluvat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ja tulo verotetaan elinkeinoverolain mukaan. Esimerkiksi asuntojen vuokraustoiminnan voitto on vähennettäävissä elinkoinetoiminnan tappiosta. Maatalous säilyy kuitenkin edelleen itsenäisenä tulolähteenä.