Veromuutoksia 2018

Veromuutoksia 2018

Julkaistu: 28.12.2017


Työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaus laajenee. Jatkossa verovapaata voisi olla myös yrityksen kustantama tutkintoon johtava peruskoulutus, kunhan se tapahtuu työantajan intressissä.

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018. Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullilta Verohallinnon hoidettavaksi, kun on kyse arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen yritysten tekemistä tuonneista. Muiden osalta Tulli hoitaa jatkossakin maahantuonnin arvonlisäverotuksen.

Sähköinen ilmoittaminen tulee pakolliseksi yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa. Vain poikkeussyistä veroilmoituksen voisi antaa paperimuodossa.

Varainsiirtovero poistetaan tilanteissa, joissa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- ja metsätalouden harjoittaja siirtää omaisuutta (kiinteistöjä tai arvopapereja) osakeyhtiöön yritysmuodon muutoksessa.

Erityisellä työntekemispaikalla työskentelyn tilapäisyyden aikaraja on perustapauksissa kaksi vuotta. Raja nostetaan vuonna 2018 kolmeen vuoteen.

Yhteisöjen ennakon täydennysmaksusta luovutaan. Jos yritys haluaa maksaa lisää ennakoita tai saada palautusta, pitää sen aina tehdä näistä pyyntö Verohallintoon. Jos lisäennakko halutaan maksaa ilman korkoseuraamuksia, se on maksettava viimeistään kuukauden kuluttua verovuoden päättymisestä. Yhteisöveron lisäennakon maksuaika siis lyhenee kolme kuukautta eikä sitä voi enää maksaa oma-aloitteisesti.

Varainsiirtovero poistetaan tilanteissa, joissa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- ja metsätalouden harjoittaja siirtää omaisuutta (kiinteistöjä tai arvopapereja) osakeyhtiöön yritysmuodon muutoksessa.